Den malých obcí je tradičním místem setkání zástupců obcí s představiteli tuzemských ministerstev s cílem předání aktuálních odborných informací z oblasti rozvoje venkova, dotační politiky či financování projektů. V pořadí 55. ročník této akce se uskuteční v první polovině dubna v Olomouci a Praze.

V oblasti životního prostředí se budou pozvaní experti věnovat tématu podpory projektů z dotačních programů, které administruje Státní fond životního prostředí ČR.

Za účasti jeho ředitele Petra Valdmana se bude hovořit např. o elektromobilitě v obcích, o odpadovém hospodářství či opatřeních týkajících se zadržování vody v krajině.

Termíny a místa konání 55. DMO:

5. 4. 2022 – Olomouc, Wolkerova 37/17, Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
12. 4. 2022 – Praha 9, Českomoravská 2345/17a, O2 Universum

Registrace na akci