K automatickému a snadnému vytváření podkladů povinné publicity pro projekty podpořené z OPŽP 2021-2027 slouží Generátor povinné publicity. Speciální webová aplikace je dostupná na stránce publicita.sfzp.cz.

Více informací naleznete na stránce povinné publicity OPŽP.