Další dotazy a odpovědi budou postupně doplňovány po zahájení administrace OPŽP 2021–2027.