Dokument představuje cíle Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 a z nich vycházející strategii programu a prioritní oblasti podpory v podobě jednotlivých specifických cílů. Rovněž se zabývá problematikou technické pomoci, finančního plánu a programových orgánů.

Verze 1.1. schválená Evropskou komisí 18. 7. 2022.