V letech 2021–2017 probíhá již třetí programové období Operačního programu Životní prostředí.

V prvním programovém období 2007–2013 nabídl program z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur a dalších více než 300 milionů eur z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu, a to s cílem zlepšit kvalitu životního prostředí v České republice. K uzavření programového období 2007–13 došlo 28. 12. 2017.

Ve druhém programovém období 2014–2020 měl Operační program Životní prostředí pro žadatele připraveno téměř 2,79 miliard eur, tj. zhruba 72,5 miliard korun. Program se stal dominantním dotačním programem v oblasti ekologie a zahrnoval prakticky veškeré aspekty ochrany životního prostředí – vodu, vzduch, odpady, přírodu a energie.

Kam dál