Na této stránce jsou průběžně zveřejňovány schválené projekty z jednotlivých výzev.

Poznámka: U schválených projektů probíhají další fáze administrace před vydáním Právního aktu o poskytnutí/převodu podpory – ekonomické a právní kontroly. O jejich průběhu a výsledku budou příjemci podpory informováni prostřednictvím IS KP21+.