Hlavní oblasti podpory jsou v OPŽP 2021-2027 rozčleněny do šesti specifických cílů – SC 1.1 až SC 1.6.

Nejvíce peněz je určeno na zajištění přístupu k vodě a hospodaření s vodou (14,1 mld. korun), významná alokace směřuje i do projektů zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (12,2 mld.). Další finance putují na ochranu přírody a snižování všech forem znečištění (10,6 mld.) a na podporu adaptace na změnu klimatu (10,2 mld.). V neposlední řadě směřují investice do odpadového hospodářství a podpory cirkulárních řešení (7,1 mld.) a též do oblasti výstavby nových obnovitelných zdrojů (7 mld.).

Pro více informací o jednotlivých specifických cílech a konkrétních opatřeních a aktivitách, které do nich spadají, klikněte na ikonku příslušné oblasti podpory.