Specifický cíl
Opatření
Typ žadatele
Vyhledávání
Harmonogram výzev
62. výzva – Chemická recyklace odpadů
Výzva podporuje budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
15. 11. 2023 – 28. 6. 2024
Alokace
200 000 000 Kč
60. výzva – Třídící linky
Výzva podpoří třídící systémy pro separaci odpadů.
Stav výzvy
Vyhlášená
Podání žádosti
6. 12. 2023 – 29. 2. 2024
Alokace
250 000 000 Kč
58. výzva – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy
Výzva pro regiony v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
214 000 000 Kč
57. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva pro přechodové regiony v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti (vyjma území Hl. města Prahy) a ITI Českobudějovické aglomerace se vztahuje se na podporu…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
236 000 000 Kč
56. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na podporu revitalizace budov…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
237 000 000 Kč
55. výzva – Svoz a zpracování odpadu
Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace.…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
632 000 000 Kč
54. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva pro regiony ITI Brněnské a Mladoboleslavské aglomerace se vztahuje na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků …
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
173 000 000 Kč
53. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva pro regiony ITI Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků (včetně…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
33 000 000 Kč
52. výzva – Protipovodňová opatření
Výzva je určena pro realizaci přírodě blízkých a protipovodňových opatření. Výzva zahrnuje podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech, realizaci…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
427 000 000 Kč
51. výzva – Zpracování studií a plánů
Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
16. 8. 2023 – 31. 7. 2024
Alokace
30 000 000 Kč
50. výzva – Protipovodňová opatření
Budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
20. 9. 2023 – 23. 2. 2024
Alokace
150 000 000 Kč
48. výzva – Protipovodňová opatření
Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek,…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
28. 6. 2023 – 15. 12. 2023
Alokace
250 000 000 Kč