Specifický cíl
Opatření
Typ žadatele
Vyhledávání
Harmonogram výzev
76. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat v režimu podpory de minimis,…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
21. 2. 2024 – 31. 10. 2024
Alokace
20 000 000 Kč
71. výzva – Obnova stability svahů
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
20. 3. 2024 – 15. 11. 2024
Alokace
100 000 000 Kč
64. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
1. 4. 2024 – 3. 3. 2025
Alokace
300 000 000 Kč
63. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
1. 4. 2024 – 3. 3. 2025
Alokace
300 000 000 Kč
62. výzva – Chemická recyklace odpadů
Výzva podporuje budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
15. 11. 2023 – 28. 6. 2024
Alokace
200 000 000 Kč
61. výzva – Energetické využívání odpadů
Výzva podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
31. 1. 2024 – 26. 4. 2024
Alokace
500 000 000 Kč
58. výzva – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy
Výzva pro regiony v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
214 000 000 Kč
57. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva pro přechodové regiony v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti (vyjma území Hl. města Prahy) a ITI Českobudějovické aglomerace se vztahuje se na podporu…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
236 000 000 Kč
56. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na podporu revitalizace budov…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
237 000 000 Kč
55. výzva – Svoz a zpracování odpadu
Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace.…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
632 000 000 Kč
54. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva pro regiony ITI Brněnské a Mladoboleslavské aglomerace se vztahuje na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků …
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
173 000 000 Kč
53. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva pro regiony ITI Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků (včetně…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
27. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Alokace
33 000 000 Kč