Pravidla přináší žadatelům a příjemcům podpory ucelený přehled nejdůležitějších informací, které potřebují na cestě k úspěšné realizaci projektu podpořeného z OPŽP 2021–2027.

Žadatelé se prostřednictvím dokumentu detailně seznámí s procesními postupy v rámci administrace projektu (od jeho přípravy po jeho udržitelnost). Dále zde najdou popsané průřezové oblasti přípravy a realizace projektů a v neposlední řadě i podrobný přehled a charakteristiku všech specifických cílů a opatření.