Žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí podáváte pouze elektronicky prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP21+), který je součástí jednotného monitorovacího systému MS2021+ pro administraci evropských dotací.

Portál slouží k elektronické registraci žádosti o podporu i k následné administraci projektu. Podání, resp. podpis žádosti o podporu probíhá výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Do počítače, tabletu, mobilu apod. nemusíte instalovat žádný program. Žádost o podporu vyplníte přímo v okně internetového prohlížeče.

Pro přístup do portálu IS KP21+ proveďte registraci přes tlačítko Registrace na úvodní stránce.

Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu naleznete na stránce Uživatelské příručky pro práci v IS KP21+, kde najdete stručný souhrn tipů a rad, jak ještě snadněji zvládnout vyplnění, registraci a úpravy žádosti o podporu v OPŽP.