Akce
Zveme vás na výstavu VODOVODY-KANALIZACE 2023
Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE otevírá 22. ročník. Nejvýznamnější oborové sekání v České republice se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.
23. 5. 2023
Zjistit více

Aktualita
Aktualizovali jsme harmonogram výzev
V nově zveřejněném harmonogramu došlo k úpravě data otevření příjmu žádostí v 39. výzvě a k zařazení nové výzvy pro specifický cíl 1.3.
15. 5. 2023
Zjistit více

Aktualita
Májová Priorita: Energetické úspory na deset způsobů i přehled výzev
Co vás čeká v květnové Prioritě? Letošní topná sezóna je celkem dlouhá, kamna ani kotle ještě nevyhasly, ale už je třeba přemýšlet nad další topnou sezónou. Od září 2024 bude provoz starých kotlů na tuhá paliva zakázán. I proto je tu další kolo kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti s možností vyplatit peníze dopředu. Ptejte se na svém krajském úřadě.
5. 5. 2023
Zjistit více

Tisková zpráva
Máme společný plán na případné zásahy proti problematickým jedincům vlka
Vlk obecný do naší přírody patří. Jeho přirozený návrat s sebou však může přinášet i komplikace, zejména pro chovatele hospodářských zvířat. Ministerstvo životního prostředí se spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR této problematice dlouhodobě věnuje. Chovatelům se hradí případné škody na hospodářských zvířatech, na jejich minimalizaci se poskytují dotace z Operačního programu Životní…
4. 5. 2023
Zjistit více

Akce
Zveme vás na Komunální veletrh 2023
První celostátní veletrh určený pro zástupce samospráv, obcí, měst, krajů, mikroregionů, MAS, SDO a dalších odborných institucí a neziskových organizací bude zaměřený na aktuální témata spojená se životem ve městech a obcích v celé České republice.
17. 5. 2023
Zjistit více

Akce
Seminář Invazní druhy
Seminář věnovaný otázkám ochrany biodiverzity se zaměřením na invazní druhy se koná s podporou Státního fondu životního prostředí ČR a Operačního programu Životní prostředí.
4. 5. 2023
Zjistit více

Akce
Veletrh dotačních příležitostí v Kolíně
Využijte příležitost konzultovat své záměry nebo získat více informací o dotačních příležitostech z nejžádanějších operačních programů a dalších zdrojů financování v České republice.
16. 5. 2023
Zjistit více

Aktualita
Změna ve 33. výzvě OPŽP
S platností od 25. 4. 2023 dochází k aktualizaci 33. výzvy OPŽP 2021-2027 (Záchranné stanice pro živočichy a prevence útoků šelem). Nově mohou o podporu žádat také resortní organizace ochrany přírody MŽP v případech, kdy naplňují definici oprávněných žadatelů dle této výzvy.
21. 4. 2023
Zjistit více

Tisková zpráva
MŽP spouští další vlnu populárních kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti
MŽP a SFŽP ČR dnes vyhlašují novou výzvu kotlíkových dotací a zveřejňují její finální podmínky. Některé kraje začnou žádosti přijímat už během léta. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti – zejména seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Zájemci mimo tuto skupinu mohou využít dotace na výměnu zdrojů z Nové zelené úsporám,…
5. 4. 2023
Zjistit více

Akce
Konference Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost obcí a měst
Jak mohou města a obce využít příležitosti k úsporám energie či místních obnovitelných zdrojů tak, aby zkrotily výdaje za energie? Co mohou nabídnout obyvatelům a kdy přijde do Česka komunitní energetika?
13. 4. 2023
Zjistit více