1. Seznamte se s dokumenty a podmínkami programu

Pro správnou registraci žádosti je důležité, abyste se jako žadatel seznámil/a s podporovanými aktivitami jednotlivých specifických cílů a opatření. Zároveň je třeba se seznámit i s veškerými podmínkami Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a konkrétní výzvy, aby nedošlo k přehlédnutí některé z podmínek a z toho vyplývajícího zjištění, že není možné finanční podporu získat.

Základní dokumenty:

Všechny uvedené dokumenty zveřejňujeme v sekci Dokumenty.

Dotační projekt musí splňovat následující podmínky:

2. Připravte si elektronický podpis

Internetová aplikace IS KP21+ vám umožňuje komunikovat se Státním fondem životního prostředí ČR elektronickou formou. Budete proto potřebovat tzv. kvalifikovaný certifikát neboli elektronický podpis. Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 měsíců. Následně jej musíte u poskytovatele obnovit nebo nechat si vystavit nový. Pokud již tento certifikát od jednoho z níže uvedených subjektů vlastníte, nemusíte si pořizovat nový.

V současné době lze v ČR získat elektronický podpis u tří akreditovaných subjektů, poskytovatelů certifikačních služeb, oprávněných kvalifikované certifikáty vydávat. Jedná se o:

3. Podejte elektronickou žádost

Žádosti o dotaci do OPŽP podáváte výhradně elektronicky, a to prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP21+), který je součástí jednotného monitorovacího systému MS2021+ pro administraci evropských dotací, realizovaným Ministerstvem pro místní rozvoj.

Portál slouží jak k elektronickému podání žádosti o podporu i k administraci projektu. Dostanete se do něj přes tlačítko Moje dotace v pravém horním rohu tohoto webu či pomocí tlačítka Podat žádost.

PODAT ŽÁDOST