Státní fond životního prostředí České republiky se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky na doméně opzp.cz v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky: opzp.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 13. září 2021. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám vědět. Pro sdělení námětů, stížností či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek využijte e-mailovou schránku: komunikace@sfzp.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz