Na této stránce budou postupně zveřejněny návody a praktické informace pro příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

Žádost o změnu

V případě změny projektu během jeho realizace je příjemce povinen podat žádost o změnu. Jak správně podat a spravovat žádost o změnu shrnuje Příručka k vyplnění žádosti o změnu v IS KP21+.