Na této stránce jsou postupně zveřejňovány návody a praktické informace pro příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

Veřejné zakázky

Souhrn základních postupů, tipů a rad pro snadnější vypracování a podání veřejných zakázek v IS KP21+ najdete v dokumentu Příručka k vyplnění veřejných zakázek v IS KP21+.

Žádost o změnu

V případě změny projektu během jeho realizace je příjemce povinen podat žádost o změnu. Jak správně podat a spravovat žádost o změnu shrnuje Příručka k vyplnění žádosti o změnu v IS KP21+.

Zpráva o realizaci

Potřebné postupy pro založení, vyplnění a podání zprávy o realizaci najdete v dokumentu Příručka k vyplnění zprávy o realizaci v IS KP21+.

Žádost o platbu

Postupy pro založení, vyplnění a podání žádosti o platbu najdete v dokumentu Příručka k vyplnění žádosti o platbu v IS KP21+. Budete-li chtít pracovat s nástrojem pro hromadné načtení dat do soupisky dokladů v žádosti o platbu v IS KP21+, použijte příručku Import XML do soupisky dokladů na ŽoP včetně příloh s přiloženými pomocnými soubory.

Účtování o příjmu podpory pro OPŽP 2021–2027

Pro příjemce, na které se vztahuje povinnost třídit skutečné a rozpočtované příjmy a výdaje, uvádíme níže identifikační znaky sloužící pro účtování o příjmu podpory.

Investice / Neinvestice Účelový znak Druhové třídění Prostorová jednotka Nástroj
FSInvestice1550142165148
FSNeinvestice1501641165148
EFRRInvestice1550142165147
EFRRNeinvestice1501641165147

Externí kontroly a audity

Příjemce je povinen evidovat audity a kontroly ze strany jiných subjektů než je Státní fond životního prostředí České republiky, které na projektu proběhly. Tato povinnost přímo vychází z právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Příjemce eviduje audit/externí kontrolu prostřednictvím samostatného modulu Kontroly v IS KP21+. Postup naleznete v dokumentu Informace pro příjemce k evidenci externích kontrol a auditů v IS KP21+.