Setkání u kulatého stolu s cílem představit a prodiskutovat možnosti řešení energetické krize z pohledu tuzemských municipalit. Záštitu nad akcí převzala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V průběhu akce bude jedním z hlavních akcentovaných témat komunitní energetika a její budoucnost v České republice. Zmíněny budou i konkrétní příklady dobré praxe na straně měst a krajů ve využívání zdrojů obnovitelné energie pro výrobu elektřiny a tepla.

Mezi prezentujícími budou zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Statutárního města Brno a dalších významných institucí. Se svým odborným příspěvkem k podpoře rozvoje fotovoltaiky z různých dotačních titulů vystoupí také ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky Petr Valdman.

Program akce:

  • 8:30 – registrace a snídaně,
  • 9:00-12:30 – jednotlivé příspěvky odborníků a partnerů, diskuse k uvedeným tématům,
  • 12:30 – oběd.

Kapacita míst je omezena. Účast na setkání je na pozvánku a bezplatná.

Kontakt pro registraci: j.hrstkova@magnusregio.cz

Pozvánka na akci