Tradiční setkání u kulatého stolu MOM 2022 se koná pod záštitou ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.

V centru pozornosti bude tentokrát voda. Diskuse se dotkne úlohy vody v krajině, zlepšování života v sídlech, posilování přirozené funkce krajiny, její adaptace na změnu klimatu, hospodaření s vodou i protipovodňových opatření. Ředitel sekce realizace projektů ochrany životního prostředí Martin Kubica ze SFŽP ČR představí možnosti financování projektů měst a obcí na ochranu zdrojů vody a nakládání s dešťovou vodu.

 

MOM 2022 – hospodaření s vodou, sucho a protipovodňová opatření

Kdy: 7. června 2022

Kde: Hotel AVANTI, Střední 549/61, Brno

 

Program:

8.30 – registrace a snídaně

9.00 – 12.30 – setkání

12.30 – oběd

 

Pozvánka

 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné předem oznámit účast na tomto e-mailu: j.hrstkova@magnusregio.cz