Konference o moderních trendech při správě českých měst a obcí se zaměřením na ukázky příkladů dobré praxe a konkrétních řešení využitelných bez ohledu na počet obyvatel či velikost rozpočtu. Finanční nástroje v podobě dotačních programů pro tuzemská města a obce na akci představí zástupci Státního fondu životního prostředí ČR.

Témata konference:

  • Jak sbírat data pomocí chytrých senzorů a jak s nimi naložit, aby zvýšila kvalitu života ve městě či obci?
  • Jak mohou moderní technologie pomoci s úsporou čím dál tím dražších energií a zdrojů obecně?
  • Jak pomocí moderních technologií zefektivnit dopravu včetně aktuální problematiky parkování?
  • Jak optimalizovat hospodaření s odpady s ohledem na zpřísňující se legislativu?
  • Kde na to všechno vzít finance?

Kontakt na pořadatele: t.drasnar@arr-nisa.cz

Registrace

Program akce