Zveme vás na seminář Podpora na energeticky úsporná opatření v podnicích, který ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu připravila Agentura pro podnikání a inovace.

Účastníci semináře se dozví více o aktuálních dotačních výzvách zaměřených na energeticky úsporná opatření ve firmách, a to z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu.

Odborníci ze SFŽP ČR, API I MPO představí možnosti dotační podpory na úspory energií i budování obnovitelných zdrojů energie, vysvětlí metodiku hodnocení žádosti a poradí, jak se vyhnout chybám při podání žádostí.

Program:

  9:00 – 9:30   Registrace

  9:30 – 10:15 Úspory energie z OP TAK, Zdeněk Hála, Patrik Vybíral (API)

10:15 – 11:00 Úspory energie z OP TAK, Miroslav Honzík (MPO)

Podpora fotovoltaiky z Národního plánu obnovy, Miroslav Honzík (MPO)

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 – 11:45 Modernizační fond, Oldřich Mužík (SFŽP ČR): představení aktivity

11:45 – 12:30 Prostor pro dotazy, konzultace

Pozvánka

Účast na semináři je zdarma na základě registrace.