Jak mohou města a obce využít příležitosti k úsporám energie či místních obnovitelných zdrojů tak, aby zkrotily výdaje za energie? Co mohou nabídnout obyvatelům a kdy přijde do Česka komunitní energetika?

Konference představí aktuální možnosti i příklady dobré praxe – realizované nebo rozbíhající se projekty na úrovni obcí a měst, které posilují energetickou bezpečnost a nezávislost na fosilních zdrojích.

13. dubna 2023

Čas: 8:00-15.30

Místo: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín

Akce je určena zástupcům měst a obcí. Účast je ZDARMA po předchozí registraci.

PROGRAM a REGISTRACE na této stránce

Akci pořádá Svaz moderní energetiky a IKDP.