Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE otevírá 22. ročník. Nejvýznamnější oborové sekání v České republice se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Hlavní součástí třídenního programu budou přednášky zaměřené na nejdůležitější aspekty oboru vodárenství. Specialisté Státního fondu životního prostředí ČR přiblíží možnosti dotační podpory z Operačního programu Životní prostředí, zástupce Ministerstva životního prostředí přiblíží aktuální legislativu na úrovní EU i České republiky.

Úterý 23. 5. 2023

Místo konání: Přednáškový sál, vstupní hala III

12:00

Podpora energetických úspor vodohospodářské infrastruktury v OPŽP 2021+ a v Modernizační fond

Ing. Bohdan Polak, Státní fond životního prostředí ČR

Čtvrtek 25. 5. 2023

Místo konání: Přednáškový sál, vstupní hala III

10:00

Nová legislativa

Mgr. Martin Pták, Ministerstvo životního prostředí

  • představení návrhu změnových směrnic na úrovni EU
  • informace o návrhu zavedení ústavní ochrany vody
  • představení tzv. havarijní novely vodního zákona, resp. aktuální stav přípravy

10:30

Vodohospodářská infrastruktura v OPŽP 2021+

Ing. Ivana Vráblíková, Ing. Jakub Němec, Státní fond životního prostředí ČR

  • informace o aktuálně připravovaných výzvách na podporu investic v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027
  • podmínky a pravidla pro poskytnutí podpory
  • podmínky pro provozování, konsolidaci provozních vztahů a finanční udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury

Více informací a program výstavy najdete na stránce Výstava VODOVODY-KANALIZACE.