Zveme Vás na XXIII. ročník Konference pozemkových úprav, která se bude konat 5. - 6. 10. 2023 v Plzni. Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav.

Pozemkové úpravy dnes představují nezbytnou součást adaptace české krajiny na změny klimatu a lze jimi řešit důsledky klimatických změn jako je sucho, bleskové povodně, vodní a větrné eroze.

Zástupce Státního fondu životního prostředí ČR vám představí dotační tituly pro obce z Operačního programu Životní prostředí.

Na akci je omezená kapacita. Je potřeba se registrovat předem. Účast je bezplatná.

Detaily naleznete v pozvánce.