Zveme vás na 7. ročník setkání, který se věnuje tématu odpadů a předcházení jejich vzniku. Setkání je určeno nejen pro vybrané organizační složky státu, ale především také starostům a odborníkům v oblasti životního prostředí.

Sedmý ročník setkání se uskuteční v úterý 23. ledna 2024 od 9:00 v Brně v Hotelu Continental.

Diskutována budou tato témata:

  • Zálohovací systém PET lahví a dopad na rozpočty obcí
  • Dotační tituly a připravované výzvy pro města a obce
  • Komunitní energetika – Nová legislativa a vliv na obecní projekty
  • Možnosti využití zeleného vodíku a biometanu
  • Příklady dobré praxe aneb Co lze z odpadu díky recyklaci vyrobit a jak dát věcem druhý život

Vstup po předchozí registraci je zdarma. Registrovat se můžete přes e-mail: l.klodvikova@magnusregio.cz nebo telefonní číslo: 725 893 273. Kapacita míst je omezena.

Bližší informace k programu naleznete v POZVÁNCE.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.

Za SFŽP ČR na akci vystoupí ředitel Petr Valdman.