Upozorňujeme žadatele, že od 4. 10. 2022 došlo k aktualizaci dokumentu k výzvám pro vodohospodářské projekty OPŽP 2014 – 2020.

Aktualizovaný dokument upravuje povinnosti příjemce dotace ve vztahu k finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů OPŽP 2014 – 2020.