Upozorňujeme žadatele, že od 27. září 2022 došlo ke změnám ve 3. a 10. výzvě. Změna spočívá v posunu termínu ukončení příjmu žádostí na 5. 10. 2022 z důvodu vyčerpané alokace obou uvedených výzev.

Změny doznala i 25. výzva „Projektové schéma pro SC 1.4“, u které došlo k posunu termínu vyhlášení výzvy (příjmu žádostí) a zároveň k odpovídajícímu posunu termínu ukončení příjmu žádostí.

Výše popsané změny reflektuje aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP na rok 2022.