Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP 2021-2027 na rok 2023.

Změna spočívá ve zkrácení termínu příjmu žádostí v 13. výzvě z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy registrovanými žádostmi.