Prohlédněte si aktualizovaný harmonogram výzev z Operačního programu Životní prostředí.

V září plánujeme vyhlásit pět nových výzev, zaměřených na rekultivace skládek, ochranu zdraví, vodních zdrojů a ekosystémů před riziky kontaminace, realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření i opatření na nakládání se srážkovými vodami a na modernizaci vzdělávacích environmentálních center.