Úprava v harmonogramu se týká 43. výzvy OPŽP 2021–2027.

Změna spočívá v úpravě termínu ukončení příjmu žádostí výzvy č. 43 ze dne 31. října 2023 na den 20. září 2023 z důvodu vyčerpání alokace výzvy.

Aktuální verze harmonogramu ke stažení: