Úprava v harmonogramu se týká 41. výzvy OPŽP 2021–2027.

Změna spočívá v prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí výzvy č. 41 ze dne 31. října 2023 na 31. srpna 2024 z důvodu nedočerpání alokace výzvy.

Aktuální verze harmonogramu ke stažení: