Úprava v harmonogramu se týká 16. výzvy OPŽP 2021–2027.

Změna spočívá v prodloužení příjmu žádostí výzvy č. 16 do 18. listopadu 2024. V rámci této výzvy je možné čerpat dotaci na rekultivaci starých skládek.

Aktuální verze harmonogramu ke stažení: