Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 61. výzvy na rok 2024, zkrácení ukončení příjmů žádostí výzvy č. 43 a prodloužení příjmů žádosti výzev č. 16, 32 a 41.

Výzva č. 61 na energetické využívání odpadů bude vyhlášena až v roce 2024. S ohledem na nutnost přípravy výzvy je posunuto datum vyhlášení na 17. 1. 2024, datum zahájení příjmu žádostí na 31. 1. 2024 a datum ukončení příjmu žádostí na 26. 4. 2024

U výzvy č. 43 došlo z důvodu vyčerpání alokace výzvy ke zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí z 31. 10. 2023. na 20. 9. 2023

U dalších tří výzev byl prodloužen příjem žádostí z důvodu nedočerpání alokace výzvy.

U výzvy č. 16 se příjem žádostí prodlužuje z 18. 11. 2023 na 18. 11. 2024.

U výzvy č. 32 se příjem žádostí prodlužuje z 20. 9. 2023 na 4. 1. 2024.

U výzvy č. 41 se příjem žádostí prodlužuje z 31. 10. 2023 na 31. 8. 2024.

Aktuální verze harmonogramu ke stažení: