Úprava v harmonogramu se týká 39. výzvy OPŽP 2021–2027.

Změna spočívá v prodloužení příjmu žádostí výzvy č. 39 do 31. července 2024. V rámci této výzvy je možné čerpat dotaci na úpravu lesních porostů.

Aktuální verze harmonogramu ke stažení: