Úprava v harmonogramu se týká přidání čtyř nových výzev, které podpoří např. sběrné dvory, re-use centra, třídící linky a energetické využívání odpadů nebo jejich chemickou recyklaci.
  • Výzva č. 59 s alokací 500 mil Kč cílí na kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy a zavádění systému PAYT („Pay-as-You-Throw“).
  • Výzva č. 60 s alokací 250 mil Kč podpoří třídící linky.
  • Výzva č. 61 s alokací 500 mil Kč se zaměřuje na energetické využívání odpadů.
  • Výzva č. 62 přinese až 200 mil Kč na chemickou recyklaci odpadů.

Z harmonogramu byly také odstraněny výzvy č. 45, 4, 12, 28, 29 a 30, u kterých byl v mezidobí ukončen příjem žádostí.

Aktuální verze harmonogramu ke stažení: