SFŽP ČR informuje příjemce o podporu u vodohospodářských projektů, předložených do Operačního programu Životní prostředí nebo Národního programu Životní prostředí, že na webu OPŽP byla zveřejněna aktualizovaná verze Zjednodušeného finančního modelu na verzi 2.2, určeného pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury (dále jen „ZFM v2.2“).

Účelem aktualizace ZFM na verzi v2.2 byly úpravy, vyplývající zejména z praktických zkušeností při vyplňování a používání předchozí verze ZFM. Provedené úpravy ve verzi ZFM v2.2 jsou uvedeny ve Změnovém listu, který je přílohou této aktuality.

Od 1. 1. 2023 je ZFM ve verzi 2.0 a vyšší (do verze ZFM v2.2) jediným přípustným nástrojem pro nové provozní smlouvy (ostatní finanční nástroje používané do té doby nebude možné pro nově soutěžené provozovatele použít).

Dále platí, že v důsledku legislativních změn, bude příjemcům umožněno využití ZFM v2.2 k přechodu ze starších verzí finančních nástrojů, určených pro vlastníky a provozovatele z období OPŽP 2007 – 2013, resp. OPŽP 2014 – 2020 (jedná se o Finanční modely a Vyrovnávací nástroj a Zjednodušený finanční model do verze ZFM v2.1). V případě, že příjemce s provozovatelem hodlají využít přechodu na novou verzi nástroje ZFM v2.2, je zároveň nutné dodržet podmínky veřejného zadávání pro vyhnutí se podstatné změně smlouvy a způsob úpravy konzultovat se SFŽP (Odborem provozování vodohospodářské infrastruktury nebo Oddělením monitoringu vodohospodářské infrastruktury).

Dokumenty ke stažení: