Zveřejňujeme dokument týkající se aktuálního stavu čerpání výzev z OPŽP 2021-2027. Potenciální žadatelé tak získají přehled o tom, jak velký zájem je o jednotlivé výzvy a kolik již bylo vyčerpáno z přidělené alokace.

Dokument bude pravidelně aktualizován.