Číslo aktuální verze:
1
Platnost:
od 27. 6. 2022
Zařazení:
Specifický cíl 1.3