Číslo aktuální verze:
1
Platnost:
od 5. 8. 2022
Zařazení:
Specifický cíl 1.5, 14. výzva