Číslo aktuální verze:
1
Platnost:
od 31. 10. 2022
Zařazení:
Specifický cíl 1.6, 28. výzva, 29. výzva