Číslo aktuální verze:
1
Platnost:
od 23. 11. 2022
Zařazení:
Specifický cíl 1.4, Prezentace ze seminářů a konferencí