Číslo aktuální verze:
1
Platnost:
od 16. 1. 2023
Zařazení:
Specifický cíl 1.6, 33. výzva