Číslo aktuální verze:
1
Platnost:
od 1. 3. 2023
Zařazení:
Specifický cíl 1.6, 27. výzva, 30. výzva