Číslo aktuální verze:
1
Platnost:
od 20. 6. 2023
Zařazení:
Specifický cíl 1.3, 19. výzva, 36. výzva