Změny v hormonogramu OPŽP 2021-2027 na rok 2023 se týkají výzev číslo 39 (opatření 1.3.1), číslo 46 a 47 (opatření 1.3.11), u nichž bylo mimo jiné posunuto datum vyhlášení a příjmu žádostí. Dále byla prodloužena 40. výzva (opatření 1.1.5) a u 50. výzvy (opatření 1.3.5) se zvýšila míra podpory na 100 %.

Aktuální verze dokumentů najdete na těchto stránkách: