Změny se týkají výzev číslo 39, 41, 46, 47, 51, 52, 53 a 54.

U všech těchto výzev došlo k úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory na verzi č. 6 účinnou od 15. 12. 2023.

V souvislosti s touto změnou se tak u výzev č. 46, 47, 53 a 54 upřesnila míra podpory a sledované indikátory.

Ve výzvě č. 52 byly aktualizovány Náklady obvyklých opatření MŽP.

Aktuální verze dokumentů najdete na této stránce: