Vzhledem k avizovanému neschválení státního rozpočtu a rozpočtu SFŽP ČR na rok 2022 do konce letošního roku bude pravděpodobně pro první měsíce roku 2022 zaveden režim rozpočtového provizoria.

V každém měsíci rozpočtového provizoria bude SFŽP ČR limitován 1/12 výdajového limitu roku 2021, což může mít dopady na financování projektů Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a analogicky i projektů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) předfinancovaných ze státního rozpočtu.

Apelujeme proto na všechny příjemce podpory, aby podávali žádosti o platbu v souladu s finančními plány projektů průběžně, nejpozději v termínech pro ukončení financování v roce 2021, uveřejněných dne 2. 11. 2021 na těchto webových stránkách:

https://www.sfzp.cz/termin-ukonceni-financovani-v-roce-2021/

https://www.sfzp.cz/zverejnujeme-terminy-pro-podavani-zadosti-o-platby-v-opzp-ke-konci-roku-2021/

V případě odkládání žádostí o platbu do roku 2022 nemůže SFŽP ČR v režimu případného rozpočtového provizoria garantovat proplácení všech podaných žádostí o platbu u projektů NPŽP a OPŽP.