S ohledem na aktuální vývoj inflace spotřebitelských cen informuje SFŽP ČR příjemce podpory vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) o postupu ohledně stanovení odpovídajících cen pro vodné a stočné (čistých příjmů) na rok 2024 dle podmínek cenotvorby, platných pro vodohospodářské projekty OPŽP.

Pro účely sestavení kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2024 bude SFŽP ČR zohledňovat a vycházet z výhledu inflace spotřebitelských cen dle poslední zveřejněné Makroekonomické predikce za srpen 2023, zveřejněné dne 18.8.2023 na webu Ministerstva financí.

Uvedená míra inflace spotřebitelských cen za rok 2023, určená pro kalkulaci minimální ceny pro vodné a/nebo stočné na rok 2024, bude brána jako minimální hodnota pro účely kontroly vodohospodářských projektů z OPŽP v rámci ex-post monitoringu.

V případě dotazů k výše uvedenému postupu kontaktujte Oddělení monitoringu VHI e-mailem na monitoring.VHI@sfzp.cz.