V případě 25. výzvy se jedná o změnu termínu ukončení příjmu žádostí na pozdější termín z důvodu potřeby dostatku času pro naplnění vymezené alokace výzvy s ohledem na zaznamenanou nižší absorpční kapacitu na úrovni připravených projektů u konečných příjemců, které budou součástí schématu.

Na administraci projektů ze strany žadatelů/příjemců v MS2021+ nebude mít změna negativní dopad.