Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev z Operačního programu Životní prostředí.

Do konce roku plánujeme vyhlásit skoro tři desítky výzev zaměřených na hospodaření s vodu, zvyšování energetické účinnosti, snižování emisí skleníkových plynů, budování obnovitelných zdrojů energie, odpadové hospodářství, ochranu přírody včetně zeleně ve městech, adaptaci na změnu klimatu a prevenci katastrof.