Včera se uzavřel příjem žádostí v 1. výzvě kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. MŽP ji pro všechny kraje ČR vyhlásilo v únoru letošního roku a první žádosti fyzických osob začaly kraje postupně přijímat ve své režii od května tohoto roku. Ještě letos rezort nabídne krajům další peníze na pokračování tohoto úspěšného programu.

Na jaře letošního roku došlo vlivem ruské agrese na Ukrajině k úpravě podmínek výzvy (omezení podpory plynových kotlů) a ke změně legislativního termínu pro používání kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry minimálně 3. emisní třídy. Lhůta pro jejich používání v rodinných domech byla novelou zákona o ochraně ovzduší prodloužena o 2 roky do konce srpna roku 2024 (pro ostatní objekty zůstal v platnosti původní termín zákazu zastaralých kotlů od 31.8.2022).

„V reakci na stále probíhající válku na Ukrajině a historický růst inflace a cen energií Ministerstvo životního prostředí navrhlo na začátku dubna posunout termín zákazu provozu starých neekologických kotlů o 2 roky. V důsledku dopadů covidové pandemie, aktuálních nejistot v dodávkách a cenách zemního plynu i dalších zdrojů energie pro vytápění bylo rozhodování domácností o novém zdroji vytápění a jeho samotné pořízení značně ztíženo. Zákaz provozu starých neekologických kotlů díky schválené novele nyní pro rodinné domy, bytové domy a objekty určené pro rodinnou rekreaci platí od 1. 9. 2024. Podařilo se nám tak jsme ulehčit domácnostem, zatíženým kromě jiného nyní především růstem cen energií, a zároveň jsme jim nabídli jedinečnou, v historii kotlíkových dotací nebývalou výši dotace včetně možnosti de facto půjčky na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

I přes turbulentní vývoj podalo žádost o výměnu starého kotle za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo (případně plynový kotel pořízený nebo závazně objednaný do 30. 4. 2022) bezmála 17 tisíc nízkopříjmových domácností v celkovém obnosu přes 2,5 mld. Kč.

„Díky všem, kdo právě využili kotlíkové dotace. Díky všem, kdo vnímají, že je i třeba nový zdroj tepla řešit bezodkladně, ideálně v kombinaci se snížením energetické potřeby domu, konkrétně hlavně se zateplením. Aktuální výzva kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti sice nyní skončila, ale stále tu máme v běhu Novou zelenou úsporám, kde na pořízení kotle na biomasu či tepelného čerpadla přidáváme 35-140 000 korun (v NZÚ jsme přijali již 49 tisíc žádostí na výměnu kotle s celkovou výší dotace 9,6 mld. Kč, přitom zrealizováno a proplaceno je již 11 tisíc žádostí s dotací 1,6 mld. korun). Navíc už během listopadu bychom chtěli vypsat pro kraje další výzvu, aby mohly kotlíkové domácnosti pro nízkopříjmové domácnosti znovu pokračovat,“ ujišťuje ministryně Hubáčková.

MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR a krajskými úřady nyní vyhodnotí ukončenou výzvu a získané výstupy zohlední při nastavování podmínek dalšího kola dotací.

Ministryně Hubáčková doplňuje: „Vnímáme také snahu občanů odejít od plynových zdrojů. Denně dostávám dotazy, zda a kdy bychom ji mohli podpořit dotacemi. Můžu nyní ujistit, že i mou prioritou je odklon od fosilních zdrojů, od ruského plynu. Intenzivně proto tuto možnost vyjednáváme s Evropskou komisí, chtěli bychom takovou podporu, takovou možnost nabídnout v příštím roce. První na řadě by byly opět nízkopříjmové domácnosti.“

Přehled počtů podaných žádostí k datu ukončení příjmu  31. 8. 2022

 
Počet podaných žádostí Celková alokace podaných žádostí (Kč) Kotel na biomasu (%) Tepelné čerpadlo (%) Plynový kondenzační kotel (%)
Plzeňský 1 192 187 997 130 31 61 8
Jihočeský 1 763 274 536 950 35 58 7
Středočeský 2 067 332 302 785 24 69 8
Olomoucký 1 498 215 308 347 50 38 12
Moravskoslezský 2 995 436 353 774 31 47 22
Zlínský 2 045 293 395 923 53 36 11
Královéhradecký 1 265 196 838 773 29 61 10
Ústecký 534 81 015 303 28 63 9
Pardubický 832 122 900 000 41 46 13
Liberecký 607 94 100 000 30 62 8
Jihomoravský 702 94 720 000 54 34 12
Karlovarský 346 52 297 715 37 51 12
Praha 94 15 130 000 16 70 14
Vysočina 839 119 767 502 46 43 11
CELKEM ČR 16 779 2 516 664 203 Kč
36 %
53 %
11 %