U příležitosti dnešního Světového dne mokřadů zahájila Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting již pátý ročník celostátní soutěže Adapterra Awards. Ta oceňuje projekty bojující proti suchu v krajině, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit do 31. března na www.adapterrawards.cz a získat finanční i věcné ceny v jednotlivých kategoriích – Volná krajina, Zastavěná území, Náš domov a Pracovní prostředí. O ceně za nejsympatičtější projekt rozhodne v internetovém hlasování veřejnost. Kromě toho pořadatelé udělí také speciální ocenění nejlepším projektům z Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje či regionů sousedících s Rakouskem.

Nový ročník soutěže jsme odstartovali v den, kdy se po celém světě připomíná důležitost ochrany mokřadů. Ty jsou významnými prvky v krajině, protože pomáhají zadržovat vodu, vytvářet její zásoby pro období sucha i zmírňovat důsledky přívalových srážek. Navíc poskytují domov mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů,“ říká koordinátorka soutěže Adapterra Awards Andrea Křivánková z Nadace Partnerství. Dodává, že soutěž ocenila v předchozích ročnících hned několik úspěšných projektů zaměřených na obnovu mokřadů – Josefovské ptačí louky, Sedmihorské mokřady, soustavu tůněk v Sedlčanech, Nový prostor pro řeku Dyji či obnovu mokřadů v blízkosti Ořechova u Brna.

Z našich dlouholetých národních programů investujeme desítky milionů korun ročně právě do obnovy a realizace mokřadů a dalších vodních prvků, které podporují přirozený vodní režim v krajině. Pro další roky máme připraveno 485 milionů korun z Národního plánu obnovy a další peníze nabídne Operační program Životní prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR již otevřela výzvu s celkovou alokací 500 milionů korun, kde mohou zájemci získat pro jednotlivé projekty až 5 milionů korun. Pro projekty zaměřené na tvorbu a obnovu přírodě blízkých vodních prvků nad 5 milionů pak bude vyhlášena samostatná výzva s plánovanou alokací 700 mil. Kč,“ říká náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.

Aby bylo řešení problémů se suchem, přívalovými dešti či erozí půdy v naší krajině efektivní, měla by jít obnova mokřadů, tůní, rašelinišť, podmáčených luk či lužních lesů ruku v ruce s vytvářením dalších, zejména zelených prvků. Patří k nim meze, aleje, větrolamy, zatravněné pásy, sady i louky. Všechna tato realizovaná opatření se mohou hlásit do kategorie Volná krajina, kde v případě vítězství získají finanční odměnu ve výši 100 tisíc Kč od partnera soutěže Nestlé Česko.

Do kategorie Zastavěná území patří projekty revitalizace vodních toků ve městech, proměny a ozelenění veřejných prostranství, udržitelné obytné čtvrti či projekty zaměřené na zachytávání a využívání dešťové vody. Vítěz této kategorie obdrží finanční dar od společnosti Českomoravský cement ve výši 50 tisíc Kč. Třetí kategorií soutěže je Náš domov. Představuje opatření na obytných budovách v podobě zelených střech, stínících prvků, akumulačních nádrží na dešťovou vodu, ale i ekologického vytápění, pasivního chlazení a dalších chytrých technologií. Vítěz kategorie Náš domov si letos odnese věcnou cenu od společnosti SOLSOL v hodnotě 50 tisíc Kč. „Fandíme chytrým řešením pro domy i chaty, které mohou inspirovat další lidi a zvyšovat kvalitu života. Nejlepší projekt kategorie podpoříme fotovoltaickým setem, který v domácnosti energeticky pokryje například provoz bojleru,“ říká Radek Orság, ředitel společnosti SOLSOL, která je partnerem soutěže.

Na problémy spojené s klimatickou změnou by se měly připravit také firemní areály, administrativní budovy a průmyslové haly, které obvykle trápí přehřívání, vysoké energetické náklady či nadměrná spotřeba vody. Kategorie Pracovní prostředí je určena projektům, které v tomto ohledu zvýšily svůj adaptační potenciál. „Máme radost, že budeme moci ocenit moderní zaměstnavatele a jejich odpovědný přístup ke snižování energetických nároků firemních budov, zlepšení pracovního prostředí ale i dalších dopadů na přírodu. Vítězi kategorie předáme věcný dar – tepelné čerpadlo,“ uvádí Marek Bláha ze společnosti IVT Tepelná čerpadla, partnera soutěže.

Finalisty soutěže vybere odborná porota, která také určí vítěze jednotlivých kategorií. Do soutěže se bude moci zapojit také veřejnost prostřednictvím online hlasování a udělit některému z projektů Cenu sympatie. Vítěz Ceny sympatie pak obdrží finanční odměnu ve výši 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte. Všechny vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 1. listopadu na tematicky zaměřené konferenci v Praze.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Hlavní kategorie soutěže a ceny pro vítěze

Volná krajina – finanční odměna ve výši 100 tisíc Kč od společnosti Nestlé Česko
Zastavěná území – finanční odměna 50 tisíc Kč od společnosti Českomoravský cement
Náš domov – fotovoltaický set od společnosti SOLSOL v hodnotě 50 tisíc Kč
Pracovní prostředí – tepelné čerpadlo vzduch/vzduch IVT AERO v hodnotě 90 000 Kč od společnosti IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Cena sympatie – finanční odměna 50 tisíc Kč od společnosti Deloitte

Speciální ocenění

Cena Prahy (nejlepší projekt na území města Prahy)
Cena Moravskoslezského kraje (nejlepší projekt na území Moravskoslezského kraje)
Cena Jihomoravského kraje (nejlepší projekt v Zastavěném území v rámci Jihomoravského kraje)
Cena českého příhraničí (nejlepší projekt na území Jihočeského, Jihomoravského kraje či Vysočiny)
Cena rakouského příhraničí (nejlepší projekt na území Horního či Dolního Rakouska)

Harmonogram soutěže

2. 2. – 31. 3. 2023 – Přihlašování realizovaných projektů do soutěže

Online přihláška na www.adapterraawards.cz

21. 2. 2023 – Online konference na téma Voda ve městě

1. 8. 2023 – Zveřejnění finálových projektů

1. 8. – 15. 10. 2023 – Online hlasování veřejnosti o Cenu sympatie

1. 11. 2023 – Vyhlášení vítězů na konferenci Adapterra Awards