Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) další dotace na úspory energie ve veřejných budovách. Díky tomu školy, nemocnice, obecní úřady a další veřejné budovy získají finanční prostředky na komplexní zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení nebo instalaci fotovoltaiky, oznámil dnes ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na návštěvě Plzeňského kraje.

„Nejlepší energie je ta, kterou nemusíme vyrobit a spotřebovat. V nově vyhlášených výzvách klademe důraz na komplexní rekonstrukce veřejných budov, které řeší nejen snížení jejich energetické náročnosti, ale zároveň i využití obnovitelných zdrojů energie, zlepšení kvality vnitřního prostředí nebo posílení jejich schopnosti adaptovat se na změnu klimatu. Výzvy tak umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky nejen na realizaci zateplení, ale také na modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaických panelů, realizaci zelené střechy nebo systémů pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových či šedých vod,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Koncept komplexních projektů je v OPŽP významnou novinkou aktuálního programového období, která do jednoho projektu integruje aktivity z různých oblastí podpory. „Komplexní pojetí projektů má pro žadatele nespornou výhodu v tom, že všechny investiční záměry lze administrovat prostřednictvím jedné žádosti, v rámci jedné výzvy,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. „Komplexní energeticko-úsporný projekt kombinuje několik úsporných opatření dohromady. Ilustračním příkladem může být třeba škola, která na střechu instaluje fotovoltaickou elektrárnu, vymění okna, instaluje systém větrání se zpětným získáváním tepla a zavede technologie pro záchyt a akumulaci srážkových vod, které lze znovu využít například pro splachování toalet,“ doplňuje ministr Petr Hladík s tím, že žádosti je možné podávat až do 30. září 2024.

Nově otevírané výzvy č. 56 a 57 se vztahují na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

56. výzva cílí na oblast Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace a 57. výzva je vypsána pro přechodové regiony Pražské metropolitní oblasti (vyjma území Hl. města Prahy) a Českobudějovické aglomerace. Alokace je ve výši 237 miliónů korun pro výzvu 56. a dalších 236 milionů na 57. výzvu.

K tomu navíc 58. výzva podpoří výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy a je určena pro regiony v rámci Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace. Celková alokace představuje 214 milionů korun.

O dotace mohou žádat jak kraje nebo obce, tak veřejnoprávní instituce, školy, státní podniky a další subjekty. Dotace se počítá podle jednotkových nákladů. Výše podpory se pohybuje od 40 % do 70 % podle kvality rekonstrukce. Čím úspornější je nakonec budova, tím více mohou školy, nemocnice nebo obce získat, a to nejen v procentu podpory, ale i v absolutní částce. Pro budovy s vysokým energetickým standardem jde o pokrytí 40 % nákladů až do výše 100 milionů korun, pro pasivní standard je to už 50 % do 120 milionů korun a pro plusové (nulové) budovy může podpora dosáhnout až 70 % do částky 140 milionů korun.

Výjezd ministra Hladíka do Plzeňského kraje

Například Základní škola Letiny z Plzeňského kraje zvažuje využití dotace z již otevřené 38. výzvy na komplexní zateplení, a snížit tak náklady především na vytápění. „Jen za loňskou sezónu měla škola náklady za zemní plyn ve výši téměř 1 300 000 korun. I z tohoto důvodu hledáme možnosti, jak získat finanční podporu formou dotace. Bohužel narážíme na problém, že škola naší velikosti, v obci, která nemá ani jeden tisíc obyvatel a zřizovatel má rozpočet omezený, je limitována výší finanční spoluúčasti. Bez dotace bychom nad rekonstrukcí nemohli ani přemýšlet,“ říká ředitel ZŠ Letiny Jiří Švolba. Zároveň zřizovatel školy, Obec Letiny, ve spolupráci se základní školou připravuje projekt na fotovoltaickou elektrárnu. „Připravili jsme projekt na fotovoltaickou elektrárnu na střeše základní školy, včetně bateriového úložiště. Jde o elektrárnu s nejvyšším instalovaným výkonem, kterou doplní další instalace na budově obecního úřadu a úpravny vody. Celkové náklady dosahují téměř 3,4 miliony korun, dotace by měla pokrýt zhruba 1,6 milionu, společně s ředitelem školy tak aktuálně hledáme způsob dofinancování projektu,“ dodává starostka obce Letiny Lenka Bočanová.

Ministr životního prostředí na návštěvě Plzeňského kraje zavítal do ekocentra a záchranné stanici ve Spáleném Poříčí, debatoval se středoškolskými studenty v Blovicích a v Přešticích se zúčastnil jednoho bloku konference „Zkrotíme energie: Jak na energetickou nezávislost obcí a měst.“ Večer se pak setkal s plzeňskými občany na diskuzi o možnostech programu Nová zelená úsporám.

Zítra startuje příjem žádostí pro majitele rodinných domů z NZÚ

Snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů se MŽP věnuje také v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Příjem žádostí pro renovace rodinných domů se po letní přestávce, kdy se celá NZÚ aktualizovala, spouští právě zítra 26. září v 10 hodin. „Minulý týden v úterý jsme spustili část NZÚ pro bytové domy. Za prvních 6 dnů evidujeme žádosti za téměř 128 milionů korun od 119 žadatelů,“ řekl ministr Hladík.

„Svou investiční podporu si z programu Nová zelená úsporám najde úplně každý. Pro majitele rodinných domů tu máme NZÚ standard, kde dotaci dostanete po realizaci. Dále podprogram Oprav dům po babičce, kde naopak dotaci dostanete předem a využít můžete bonus za každé nezaopatřené dítě. Podporu rodinných domů pak uzavírá NZÚ Light. Pro bytové domy máme také tři kategorie. První je standardní pro fyzické a právnické osoby, kde se dotace vyplácí po realizace. Následuje program pro SVJ a bytová družstva, kde je opět financování předem a bonus za nízkopříjmovou domácnost a poslední kategorií jsou obce, kde je míra podpory až 70 procent,” popsal celou paletu dotací z programu Nová zelená úsporám ministr Hladík.